toolkit logo
toolkit logo

Υπηρεσίες Διαχείρισης Τομέα Υγείας

 • Home
 • Υπηρεσίες Διαχείρισης Τομέα Υγείας
Healthcare Management Services (Occupational Services)

Υπηρεσίες Διαχείρισης Τομέα Υγείας

Όσα άτομα εργάζονται σε απαιτητικές θέσεις, όπως σε μακρινές ή υπεράκτιες περιοχές, σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες ή υψόμετρα ή όσοι εργάζονται σε θέσεις τόσο φυσικών και σωματικών απαιτήσεων όσο και ψυχικών, συχνά χρήζουν ιατρικής παρακολούθησης πριν την έναρξη της πρόσληψής τους, με στόχο τη διαβεβαίωση ότι είναι κατάλληλοι για την θέση.

Στη HealthWatch παρέχουμε μεμονωμένες και ταχείες υπηρεσίες που ταιριάζουν στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας, ώστε να διαβεβαιώσουμε ότι οι υποψήφιοι εργαζόμενοι βρίσκονται πάντα στην κατάλληλη θέση, παρέχοντας παράλληλα λεπτομερείς αναφορές και καταγραφή της πορείας τους. Οι συνεργαζόμενοι γιατροί εργασίας βρίσκονται σε διαρκή επαφή με την εταιρεία-πελάτη, ώστε να διαπιστώσουν πιθανά ρίσκα ή να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα εμβολιασμού για να μειωθεί ή να εξαλειφθεί πλήρως κάθε πιθανό ρίσκο.

Μερικά στοιχεία της πιστοποιημένης διαδικασίας του προ-εργασιακού ιατρικού ελέγχου περιλαμβάνουν:

 • Συμπλήρωση ατομικού ερωτηματολογίου
 • Εξετάσεις αίματος/ούρων/ακτινογραφίες/τομογραφίες, σύμφωνα με το ιατρικό ιστορικό του
 • Δείκτης μάζας σώματος – μέτρηση του ύψους, βάρους, και μέτρηση σωματικού όγκου
 • Εξετάσεις όρασης (απόσταση, χρώμα)
 • Σφυγμός και μέτρηση πίεσης του αίματος
 • Εξέταση πνευμονικής λειτουργίας
 • Ακουόγραμμα (εξέταση ακοής)
 • Συνεδρία με παθολόγο

Εάν η ιατρική αξιολόγηση που ζητάτε δεν περιλαμβάνεται παραπάνω, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας και θα χαρούμε να σας συμβουλεύσουμε σχετικά με τη διαθεσιμότητα.

Θέτοντας σε προτεραιότητα την προστασία των εργαζομένων και την παραγωγικότητά τους υπό ασφαλείς συνθήκες, η HealthWatch προσφέρει συμβουλευτικές ιατρικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Όσον αφορά τη νέα πραγματικότητα της πανδημίας (Covid19), η ομάδα μας μπορεί να σας συμβουλεύσει σχετικά με την στρατηγική προετοιμασία για την πανδημία, σύμφωνα με τα μέτρα που λαμβάνουν κυβερνήσεις ανά τον κόσμο. Επιπλέον, μπορούμε να οργανώσουμε εμβολιασμούς του προσωπικού σας, τακτικό έλεγχο covid19, ανάρτηση των αποτελεσμάτων στα κυβερνητικά portals, ιχνηλάτηση επαφών και προνοητικά μέτρα, ώστε να εξασφαλίσουμε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Η προετοιμασία του προγράμματος εμβολιασμού στο χώρο εργασίας διοργανώνεται από άτομα που απασχολούνται στα τμήματα διοίκησης και ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να προωθήσουμε μια εύκολη και αξιόλογη συνολική διαδικασία.

Το παγκόσμιο δίκτυο κλινικών μας που διαθέτουμε, μας δίνει μια αδιαμφισβήτητη άνεση όσον αφορά τις ιατρικές εξετάσεις και τους εμβολιασμούς του προσωπικού μιας εταιρείας. Όλες οι ιατρικές πράξεις μπορούν να λάβουν χώρα σε τοποθεσίες που ταιριάζουν στις απαιτήσεις του εργατικού δυναμικού σας, εξασφαλίζοντας ότι κάθε διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε 5-7 ημέρες. Οι επαγγελματίες υγείας προσαρμόζονται στις απαιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψιν παράγοντες όπως:

 • Αρμοδιότητες του ρόλου
 • Χώρα/τοποθεσία της εταιρείας
 • Προϋποθέσεις για visa και εμβολιασμό
 • Χρονικό διάστημα που απαιτείται
 • Καλή ψυχοσωματική κατάσταση των εργαζομένων
 • Εσωτερικοί κανονισμοί και προδιαγραφές της εταιρείας που κάνει προσλήψεις

Στη HealthWatch είμαστε πάντα κοντά στον πελάτη για να κατανοήσουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες του, υιοθετώντας πρακτικές που επιτυγχάνουν το μέγιστο αποτέλεσμα.

Η Healthwatch μπορεί να οργανώσει την σύσταση ενός ιατρικού τμήματος, είτε πρόκειται για επείγουσες περιπτώσεις, είτε για οποιαδήποτε άλλη ανάγκη. Είμαστε σε θέση να παρέχουμε άμεσα ιατρικό εξοπλισμό, πιστοποιημένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, νοσοκόμους, και ασθενοφόρα. Με προσεκτικό, στρατηγικό σχεδιασμό, διαβεβαιώνουμε εγγυόμαστε την ομαλή και επιτυχημένη διεξαγωγή ιατρικών πράξεων, φιλοξενώντας ένα μικρό ιατρικό τμήμα που ταιριάζει στις ανάγκες και τον χρόνο σας.

Η HealthWatch έχει ξεκινήσει μια συμβουλευτική γραμμή που λειτουργεί ήδη πιλοτικά στην Ελλάδα και σε άλλες 34 χώρες. Η γραμμή αυτή παρέχει στους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, managers και εργαζομένους, έγκαιρη και εύκολη πρόσβαση σε επαγγελματική συμβουλευτική, υψηλής ποιότητας. Έπειτα, προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, καθώς και σε εξατομικευμένα ζητήματα υγείας.

Απεικονιστικές εξετάσεις των υπαλλήλων που πρόκειται να μεταφερθούν σε άλλες χώρες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν, είτε πριν είτε μετά την άφιξή τους στη νέα τοποθεσία.
Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε εταιρείες που απασχολούν έως 250 άτομα στην Ευρώπη.

Στόχος της υπηρεσίας είναι:

 • Η βελτίωση της υγείας και ευημερίας του εργατικού δυναμικού
 • Η υποστήριξη περισσότερων ατόμων με προβλήματα υγείας, ώστε να μπορούν να εργαστούν
 • Η δημιουργία υγιών χώρων εργασίας
 • Η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και η υποστήριξη της αποκατάστασης
 • Η αύξηση των ευκαιριών εργασίας για ανθρώπους που δεν είναι σε θέση να εργαστούν λόγω προβλημάτων υγείας ή άλλων σωματικών δυσκολιών
.